Pildome paraiškas ES paramai gauti AEI projektams

Paraiškų ES paramai gauti pildymas

Pagal bendrą 2021–2027 m. ES fondų investicijų programą iki 2027 metų visos ES valstybės turi skatinti visas privačius ir valstybinius juridinius bei fizinius asmenis didinti energijos vartojimo efektyvumą ir įsidiegti AEI naudojančias energijos gamybos šaltinius (saulės elektrines, geo arba aero šilumos siurblius, biokuro katilines ir t.t.). Lietuva būdama ES šalimi kiekvienais metais per įvairias valstybės institucijų kuruojamas agentūras dalina ES fondų paramą įvairiausioms investicijoms susijusiomis su energijos vartojimo efektyvumo didinimu.

Mes siūlome:

Suruošti paraiškas ir padėti surinkti visus reikiamus dokumentus kvietimams susijusiais su energijos efektyvumo kėlimu:

  • Auditas pramonei LT;
  • „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“;
  • „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“;
  • Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas;
  • Juridiniams asmenims atsinaujinantiems energijos ištekliams diegti
  • Ir kitos paraiškos ES paramai gauti susijusios su energijos vartojimo efektyvumo didinimu bei AEI išteklių įsidiegimui.

Taip pat DIDELĖMS ĮMONĖMS VARTOJANČIOS VIRŠ 1GWH ELEKTROS ENERGIJOS PER METUS, kurios turi galimybę susigrąžinti 85 % AEI VIAP kainos dalies įsidiegiant EVA ataskaitose nurodytas energijos vartojimo efektyvumo priemones, o įvykdžius visas susigrąžinti minėtą sumą ir naudoti tiesiog kaip apyvartines lėšas padedame susitvarkyti visus dokumentus atitinkamai minėtoms lėšoms susigrąžinti.

 

MES SIEKIAME

Ilgalaikio bendradarbiavimo su klientais pranešant apie jiems galimai aktualius ES paramos lėšas skirstančių agentūrų esamus ir būsimus kvietimus, atitinkamai tinkamai parengiame dokumentus, nurodome kada, kokiu tikslu ir į kokias institucijas reikia kreiptis dėl SE prijungimo  ar leidimo plėtrai. Dažnai ES lėšų įsisavinimui vienas iš būtinųjų dokumentų būna Energijos vartojimo auditas įrenginiuose ir technologiniuose procesuose, kurį mes irgi galime atlikti.